ÖSTERREICHISCHER JAGDSPANIELKLUB

Ausstellungsergebnisse 2008

Datum

Ausstellung

Richter

Ergebnisse

8.März

IHA Graz

Phyllis Poduschka-Aigner (A)

Richterberichte

9.März LGS Graz Viera Vitkova (SK)

Richterberichte

12.April IHA Wieselburg Karl P. Reisinger (A)

Richterberichte

3.Mai IHA Klagenfurt Maria-Luise Doppelreiter (A)

Richterberichte

31.Mai IHA Salzburg Mag. Heliane Maissen-Jarisch (A)

Richterberichte

19.Juli IHA Oberwart Inge Eberstaller (A)

Richterberichte

23.Aug. NHA Innsbruck Peter F. Berchtold (A)

Richterberichte

24.Aug.

IHA Innsbruck

Dr. Otto Schimpf (A)

Richterberichte

27.Sept.

IHA Tulln

Bundessieger

Theres Schmid (CH)      Cocker Spaniel
Dr. Judit Szilagyi (H) Alle anderen Rassen

Richterberichte

Richterberichte

28.Sept.

Klubsiegerschau

Tulln Messegelände

Dr. Judit Szilagyi (H)  Cocker Spaniel
Theres Schmid (CH)      Alle anderen Rassen

Richterberichte

Richterberichte

6.Dez. IHA Wels Mag. Hans Georg Steiner (A)

Richterbericht

7.Dez. IHA Wels Mag. Jana Janekova (SK)

Richterberichte